शिवराज नगरपालिका कार्यालयका सामाजिक परिचालकहरु विवरण

क्र.सं.

नाम

पद

कार्य क्षेत्र (वडा नं.)

सम्पर्क नम्बर

प्रतिभा भुसाल

सामाजिक परिचालक

६ सवै र ५ को केही भाग

९८५७०१४०७८

लक्ष्मी रेग्मी

सामाजिक परिचालक

२ र ८ सवै

९८४७८५९५६०

धर्मेन्दर चौधरी

सामाजिक परिचालक

३ र ४ सवै

९८१९४६५५५३

सरिता न्यौपाने

सामाजिक परिचालक

१ सवै र ५ को केही भाग

९८४७०८४६८४

पुनिता चौधरी

सामाजिक परिचालक

७ सवै

९८४७०६३३५९

ज्ञानु वि‍ क सामाजिक परिचालक ९ सवै ९८११५६५३५४
शिवभोले यादव सामाजिक परिचालक १० सवै ९८४७०८५४३९
राज कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक ११ सवै ९८०७५१९९८८