" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

महत्वपूर्ण लिङ्क

LGCDP - II : http://lgcdp.gov.np

प्रदेश नं. ५ मुख्यमन्त्रीको  : http://pradesh-5.com

प्रदेश सभा, प्रदेश न. - ५ : http://pradeshsabha.p5.gov.np/

सामाजिक विकास मन्त्रालय  : http://mosd.p5.gov.np/

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : http://ocmcm.p5.gov.np
प्रदेश नं. ५, बुटवल

अार्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय : http://moeap.p5.gov.np/

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : http://mopid.p5.gov.np/

भुमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : http://molmac.p5.gov.np/

उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : http://moitfe.p5.gov.np/np/

अान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय : http://moial.p5.gov.np/

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम :  http://pmep.gov.np/

There is currently no content classified with this term.