" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

११ नं. वडा, थुन्हिया

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री रमेश्वर प्रसाद वर्मा       वडा अध्यक्ष  ११ 9847204461
श्री मिना बाेहरा महिला सदस्य  ११ 9800705960
श्री हेवाञ्चली चमार दलित महिला सदस्य  ११  
श्री प्रभु दयाल कुर्मी  खुला सदस्य  ११ 9816442236
श्री छविलाल पराजुली खुला सदस्य ११ 9867004185
श्री रामफल चौधरी वडा सचिव ११ 9847042776