Error message

  • Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in require() (line 3 of /var/www/html/sites/all/modules/context/context.module).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सडकबोर्ड र नगरपालिकाको लागत सहभागितामा संचालित योजनाहरुको शिलबन्दी दरभाउ/बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।