" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

५ नं. वडा, चन्द्रौटा

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री अर्जुन बहादुर पाण्डे      वडा अध्यक्ष  ०५ 9857055787
श्री श्रीमती शान्ता सेन  महिला सदस्य  ०५ 9847063140
श्री खगी सुनार दलित महिला सदस्य  ०५ 9821496901
श्री धनिराम थारु  खुला सदस्य  ०५ 9847073901
श्री जैस महमद मिया खुला सदस्य ०५ 9847117657
श्री महेश थापा ठेडी वडा सचिव ०५ 9847361846