" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शेषकान्त पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५७०८६१११ / ९८५७०१४५८०
कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रसासन शाखा 9841760547
विष्णु प्रसाद खनाल मत्स्य विकास अधिकृत कृषी विकास शाखा 9857051975
पूर्ण बहादुर विश्‍वकर्मा विद्यालय निरिक्षक शिक्षा शाखा 9851170188
राजेश कुमार शैनी इन्जिनियर याेजना शाखा 9857050376
कृष्ण प्रसाद भट्टराई पशु विकास अधिकृत पशु विकास शाखा 9857055485
विष्णु बहादुर क्षेत्री सि‍‍‌.अ.हे.व अधिकृत छैठौ स्वास्थ्थ शाखा 9847042622
प्रमेद ज्ञवाली सि‍‍‌.अ.हे.व अधिकृत छैठौ स्वास्थ्थ शाखा
ई.दिपक पौडेल सुचना प्रविधि अधिकृत ito.shivrajmun@gmail.com ९८५११६०२७९
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १ ९८४७०३७४००
शान्ति प्रसाद सुवेदी ना.सु पञ्जिकरण शाखा ९८५७०१४५८७
मोहन के.सी. सव.इन्जिनियर योजना शाखा / प्राविधिक शाखा ९८५७०४५८२२
प्रकाश वि.क. कम्प्युटर अपरेटर कम्प्यूटर शाखा / सामाजिक विकास शाखा bkprakash65@gmail.com ९८५७०१४४९९
मेघनाथ खनाल ना.सु वडा नं. २ 9857050438
डिल्लि राज जैसी ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा 9849912656
शारदा गुप्ता महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा 9747016217
प्रेम वली वडा सचिव वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
राम प्रसाद चौधरी वडा सचिव वडा नं. ५ र ६को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२११६१६
सावित्री थारु वडा सचिव वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२८४१०४
रामफल चौधरी वडा सचिव वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार वडा सचिव वडा नं. ७ को वडा कार्यालय जवाभारी ९८०७५२४०८८
शिव कुमार गिरी वडा सचिव वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर ९८१७४४०९६१
छठ्ठिराम यादव वडा सचिव वडा नं. ८ को वडा कार्यालय ९८४७०८५७४९
शिव पराजुली अ. सव-इन्जिनियर योजना शाखा ९८५७०१४४६१
तारा प्रसाद भण्डारी अ. सव-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७०४५७३३
राम बहादुर खड्का खरिदार पंजिकरण शाखा ९८०५४८३६७७
हरिनारायण यादव हलुका सवारी चालक ९८१६४००२८७
रामचन्द्र धोवी कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२०६८७६
दिनेश कोहार कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
रामतिरथ यादव कार्यालय सहयाेगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८०७५५१६८८
रामरति धोवि कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२५९३६१
सुग्रिम रैदास कार्यालय सहयाेगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८१७४९२२४९
धर्म बहादुर के.सी. कार्यालय सहयाेगी वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८१५४७७४७१
मंगरे यादव कार्यालय सहयाेगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया