" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone
नेत्रराज अधिकारी नगर प्रमुख 9857034033
शिव कुमारी चौधरी उप– प्रमुख 9857014536
Shiva Kumari Chaudhary Deputy Mayor 9857014536
जगत बहादुर घर्ती क्षेत्री वडा अध्यक्ष वडा न‌ं १ 9847042707
राम बहादुर चाैधरी वडा अध्यक्ष वडा न‌ं २ 9847085234
टेकलाल सापकाेटा वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ३ 9857055405
सफिक अहमद मुसलमान वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ४ 9847042861
अर्जन बहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ५ 9857055787
सन्तरी प्रसाद कुर्मी वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ६ 98457055297
अनुप कुमार चाैधरी वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ७ 9857055231
संकर अहिर वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ८ 9847211724
चुर बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ९ 9805718500
सकुन्तला भारती वडा अध्यक्ष वडा न‌ं १० 9819434856
रमेश्वर प्रसाद वर्मा वडा अध्यक्ष वडा न‌ं ११ 9847204461
टिका कामी कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9847063307
लक्ष्मी हमाल कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9847084169
सुनिता कलवार कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9821465821
कान्ती देवी पासी कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9807476136
शान्ता सेन कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9847063141
चन्द्र बहादुर गतराज कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9857050784

Pages