" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

९ नं. वडा, शिवगढी

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री चुर बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष  ०९ 9805418500     
श्री सठीया थरुनी महिला सदस्य ( जि स.स) ०९ 9817416293
श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य  ०९ 980073044
श्री वाेम बहादुर घर्ती मगर  खुला सदस्य  ०९ 9815428250
श्री राम गाेपाल चाैधरी  खुला सदस्य ०९ 9824443001
श्री प्रेम वली वडा सचिव ०९ 9848157543