" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

१ नं. वडा, शिवपुर

 

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री जगत बहादुर धर्ती क्षेत्री       वडा अध्यक्ष  ०१ 9847042707     
श्री लक्ष्मी हमाल  महिला सदस्य  ०१ 9847084169
श्री टिका कामी  दलित महिला सदस्य  ०१ 9847063407
श्री राममिले थारु  खुला सदस्य  ०१ 9857000143
श्री भिखु  थारु  खुला सदस्य ०१ 9847424673
श्री धनिश्वरा वैजाली रावत वडा सचिव ०१ 9867325492