FAQs Complain Problems

कवाडी र मृत जिवजन्तुको हाड सिंग खुर तथा छाला आदि निकासी कर सम्बन्धी शिलवन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । SM/IR/2078/2079-01

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०