FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई बार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०