FAQs Complain Problems

मौरी गोला सहित मौरी घार तथा मौरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान विपन्‍न समुदायमा वितरण कार्यक्रमः कृषि विकास शाखा

मौरी गोला सहित मौरी घार तथा मौरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान विपन्‍न समुदायमा वितरण कार्यक्रमः कृषि विकास शाखा

Supporting Documents: 

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९