FAQs Complain Problems

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनाः २०७६।५।११ गते प्रथम पटक प्रकाशित नोटः ठे‍.नं. हरुमा ०७६/०७७ हुनु पर्नेमा अन्यथा हुन गएको ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९

एम्बुलेन्स चालक : बल बहादुर कुँवर - ९८६१६८४७७०