FAQs Complain Problems

समाचार

दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९